За компанията

Фирма "Телнет" ООД стартира дейността си през средата на 2005 година, като обединява Интернет дейностите на двата най-големи Интернет оператора във Великотърновска област - "Маги" ООД и "Го-линк" ООД.

Основната визия на компанията е изграждането, поддържането и развитието на ново поколение мрежи за пренос на данни, за което "Телнет" ООД взема и лицензия номер 217-05881/19.12.2005 г. с Национален обхват. Към началото на 2008 год. по-голямата част от планираната за изграждане през 2005 год. мрежа е вече изградена и започва да функционира пълноценно, с което пред фирмата стои и новото предизвикатество - да се стартират и всички услуги от ново поколение, които могат да бъдат пренасяни през тази мрежа, а именно Високоскоростен Интернет достъп, Цифрова телевизия с HD качество, Гласова телефонна услуга със стационарен номер, Wi-Fi покритие за мобилен Интернет, Видеонаблюдение, пожароизвестяване, охрана, отдалечено управление на ИП ситеми и много, много други. За момента част от услугите са вече факт, а останалите са в процес на разработка и тестване и предстои скорошното им официално обявяване.

Фирмата притежава собствена подземна оптична инфраструктура на територията на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, както и до повечето населени места в региона, което позволява всички услуги да бъдат предоставяни с еднакво качество на всички клиенти.

За момента "Телнет" ООД е член на Управителния съвет на Сдружението за Електронни Комуникации (СЕК), член на управителния съвет на "Сдружението на Независимите Интернет Доставчици в България" (UIIP) и е една от 10-те най-големи компании от този бранш в България. Оперира в над 40 населени места до по-голямата част, от които има изградена собствена мрежа за пренос на данни от ново поколение.

Мисия

Години наред ние следваме една цел - прилагайки най-новите и съвременни технологии да предоставим на нашите клиенти възможността да бъдат част от световното Интернет общество, да комуникират, да се забавляват, да опознават света и най-важното - да бъдат свободни.