Центърът за колокация на MYHOSTBG е оборудван попоследни изисквания. Снабден с климатична инсталация, която поддържа температура от 21 °C, две електрозахранващи линии от различен поток, собствено захранване при липса на ток от електроснабдяване. Бекъп машина за 99% сигурностна вашите данни, снабдена с един от най-добрите UPS захранващи устройства.

Центъра за колокация на MYHOSTBG е най-доброто място за вашия сървър.

Услугата предоставя възможност за включване на ваша сървърна машина в нашия колокационен център, като ви предлага:- Гаранция от 99.99% на свързаност в българското и международното интернет пространство

- Статичен IP адрес

- Статистики

- Климатизирано помещение

- Температурата в сървърното помещение: 21 °C

- UPS система

- Месечна цена: 120 лв.
( с вкл. ДДС )