Уеб хостинг е услуга, която позволява да качите сайта си на отдалечен компютър ( сървър ), така че да е е видим за посетителите от цял свят и денонощно. Обикновено хостинга е споделен - на сървъра има много потребители, като всеки от тях е наел малка част от ресурсите на сървъра за определен период от време.