В интернет домейнът (domain name) е уникално име, което води към дадена интернет страница. Названието произхожда от английската дума domain - област, територия, сфера, обсег. В интернет не могат да съществуват 2 напълно еднакви домейна ( имена на уеб сайтове ).

Вашия домейн е името, под което ще се разположи вашата интернет страница, когато бъде създадена и публикувана в световната мрежа.