Нает сървър е вид хостинг услуга, при която клиентът използва целия ресурс на сървъра, без да го споделя с никой друг.