MYHOSTBG не поддържа Windows хостинг. За целта трябва да се инсталира и колокира сървър на клинта в наш технологичен център.