Инсталиране на LINUX системи

Linux е Unix подобна операционна система състояща се от ядро, което се нарича kernel, и допълнителен софтуер, необходим за функционирането и използването на системата. Разработва се под лиценза GNU GPL ( General Public License ) и се разпространява ( в повечето случаи ) свободно и безвъзмездно.

Всеки клиент може да подготви сам машината, която желае да колокира при нас.

При липса на инсталиран Linux, клиентът ползващ колокация при нас, получава безплатна инсталация на Linux ( по желание на клиента ).Всяко следващо инсталиране/преинсталиране струва 25 Е, като това включва единставено инсталация и стартиране на Интернет връзката, без инсталиране на Web сървъри и др.
Препоръчителни параметри на машината която клиентът желае да колокира в Телнет- rack mountable /1,2,3,4 U/


Рестартиране на системи

Всеки клиент ползващ колокация в Телнет, може да заяви рестартиране на машината при блокиране.


Хардуерна поддръжка

Всеки клиент ползващ колокация или друга услуга от Телнет, можа да ползва подмяна на компонент на машина/хардуер при повреда срещу съответно заплащане.


Срокове

Колокирането се извършва веднага, след като клиента предостави машината, която желае да колокираме и в срок до 24 часа, ако се налага инсталиране на Linux.